Търговия с машини

Машини за филтриране на дим и мирис

При работа с настолни лазерни машини съществува проблемът с отвеждане на димните частици от обработвания материал. Особено при работа в помещения, където е невъзможно изграждането на вентилационна система, решението е филтрираща система.
Филтрите на фирма BOFA са ефективно решение на проблема с дима и мириса. Благодарение на многостепенните филтри, системите имат изключително ниска себестойност на експлоатация, а активният въглен от специално подбрани дървесни видове, гарантира високо ниво на пречистване.

 

ФИЛТРИ-ОСНОВИ ЗА
ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ

ФИЛТРИ ЗА
ЛАЗЕРНИ СИСТЕМИ

ФИЛТРИ ЗА
ЕЛЕКТРОНИКАТА

ФИЛТРИ ЗА
ПРИНТЕРИ

ФИЛТРИ ЗА
СТРУЖКИ, ПРАХ И ДИМ

ФИЛТРИ ЗА
КОЗМЕТИЧНИ САЛОНИ