Kъм списъка

BOFA TVT2

Лека и преносима димоотвеждаща система, задвижвана със сгъстен въздух. Необходимото налягане е 6 bar и може да обслужва две работни станции.

Идеален избор за дейности с ръчно запояване, като и може да се използва  за "VAC Pen" и за всяко друго приложение, където се изсква екстракция от непосредствена близост.

Свали брошура

  • Компактни размери
  • Високовакуумни помпи
  • Ниски нива на шум
  • Филтрация на три нива