Kъм списъка

BOFA PrintPRO Oracle DS

PrintPRO Oracle DS е система от среден до висок клас, специално разработена за филтриране на димните газове генерирани от сублимационни принтери. PP Oracle DS комбинира екстремно голям филтриращ капацитет с висок дебит и налягане. Тази комбинация прави системата подходяща за приложения с тежки натоварвания, където се генерират големи количества газообразни органични съединения. Автоматичния контрол на въздушния поток, позволява на оператора да задава настройки според различните приложения. Машината поддържа въздушния поток през целия жизнен цикъл на филтъра. Машината и оборудвана с хидрофобен HEPA филтър, като допълнителна опция се предлага и газов филтър, ако приложението го изисква.

Свалете брошура

  • Хидрофобен HEPA филтър
  • Вентилатори с висок дебит и налягане
  • Филтриращи елементи с дълъг живот и ниски експлоатационни разходи
  • Система за автоматичен контрол на дебита
  • Система за автоматично отвеждане на течности
  • Контейнер за събиране на течности
  • VOC сензор (летливи органични съединения)
  • Дистанционно стоп / старт  управление
  • Сигнал за смяна на филтъра / системна грешка
  • 2 тампонни филтъра