Екипът на 10x

УПРАВИТЕЛ ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВО

Владимир Атанасов
офис: +359 2 807 68 60
e-mail: [email protected]

Гергана Гигова
Търговски отдел
Тел: +359 2 807 68 72
e-mail: [email protected]

Евтим Пенков
Търговски отдел
Тел: +359 2 807 68 61
e-mail: [email protected]

Теодора Михайлова
Търговия на едро
Тел: +359 2 807 68 63
Моб: +359 885 320683
e-mail: [email protected]

Деница Мирчева
Търговия на едро
Тел: +359 2 807 68 60
e-mail: [email protected]

Вера Митова
Предпечат
Тел: +359 2 807 68 77
e-mail: [email protected]

Ивалина Жорова
Ключови клиенти
Тел: +359 2 807 68 61
e-mail: [email protected]

Росен Ангелов
Внос и логистика
Тел: +359 2 807 68 80
e-mail: [email protected]

Йорданка Цаневска
Дизайн и печат
Тел: +359 2 807 68 74
e-mail: [email protected]

Гергана Бранкова
счетоводство
Тел: +359 2 807 68 65
e-mail: [email protected]

Владимир Петров
Началник производство
Тел: +359 2 807 68 87
e-mail: [email protected]

 

Кристин Арсов
Инсталация и сервиз
e-mail: [email protected]