За индустрията

Лицеви панели (mimic boards)

Произведени от анодиран алуминий с директен подповърхностен пълноцветен печат. Уникална за България технология, позволяваща отпечатване на изображението в горния, анодиран слой на алуминия. Директно полагане на пигментите (за разлика от сублимацията) в порите на повърхностния слой. Последващото им запечатване осигурява много висока устойчивост на износване.

Предимства:
- Ненадминато качество на изображението;
- Изключителна адхезия към повърхността
;
- Висока устойчивост на надраскване
;
- Устойчивост на температура (до 300oС);
- Устойчивост на разтворители
;

Приложение:

- Лицеви панели
;
- Пултове за управление;
- Интериорни табели
;
- Табели за машини и съоръжения;
- Табели в помещения с високи хигиенни изисквания
;
- Табели в масови транспортни средства;

Максимален размер на детайлите: 100 х 65 см

Вижте повече тук: