Kъм списъка

MV5 VT0

MV5 VT0 е плотерна маркираща система с площ на маркиране 100 х 100 мм. Характеристики на системата  са много високо качество на маркировката и много ниски нива на шум по време на работа.

- Работна площ (х/у) 100 х100 мм
- Напълно подготвена за интегриране маркираща система
- Ниско ниво на шум по време на маркиране
- Гарантирана прецизност при маркиране на серии, подсигурена от висококачествен линеен водач съчетан със сачмени лагери
- Без необходимост от поддръжка на механика и инструментариум
- Директно маркиране на детайли
- Интелигентно регулиране на различна дълбочина на маркировката
- Висококачествено скоростно маркиране чрез прецизна механика

Площ на маркиране (x/y): MV5 VT0 (x/y) 100 x 100 mm

Допустима височина на символите : 1,0 to 99,9 mm,

Посока на маркиране : произволна от 0 до 360°

Шрифтове: стандартни, отговарят на DIN 1451, (други шрифтове са достъпни опционално) , размери 5 x 7 и 9 x 13

Допустими символи: големи лат.букви от A до Z малки лат.букви от a до z, цифри от 0 до 9 и следните спец. символи: . , / - _ < > ( * ) = [ ] ? ! ; : # ” ° ^

Резолюция на стъпковия мотор : 0,0125 mm за особено високо качество на маркиране

Необходима площ за разполагане на машината: : 342 x 515 mm