Kъм списъка

Markator MV5 T0

Компактната, настолна електро-пневматична иглонабивна система Markator MV5 T0  е подходяща за ефективно, трайно и прецизно маркиране на всички видове детайли от черни, закалени или неръждаеми стомани, пластмаси, цветни метали. Могат да бъдат маркирани дори   и тънкостенни, кухи и неравни детайли. Markator MV5 T0 ZE 301 осигурява висока скорост на маркиране при изключително високо качество и то на съвсем достъпна цена. Възможно е използването му на самостоятелна работна станция или като част от производствена линия.

Свали брошура тук

-   Работна площ (х/у) 100х100мм (Т0) 200х100мм (Т1)
-   Добра стабилност на колонната рама, осигурявана от масивни релси
-   Бързо регулиране на височината на маркиращата глава чрез маховик
-   Вградена цифрова индексация на височината
-   Високо качество на маркиране с максимална скорост посредством точна механика
-   Лесна за обслужване
-   Без необходимост от поддръжка на механиката и инструментариума
-   Висока гъвкавост на системата при разширяване с допълнителни компоненти
-   Иглонабивна маркираща система

Площ на маркиране (x/y): 100 x 100 мм (200 х 100 мм при модел Т1)

Скорост на маркиране: до 2 символа / секунда

Допустима височина на символите: от 0,7 до 99,9 мм

Шрифтове: стандартни, отговарят на DIN 1451, (други шрифтове са достъпни опционално)

Посока на маркиране: произволна от 0 до 360°

Позиция на маркиране: подравняване вляво, вдясно, центриране, зададена област

Допустими символи: големи лат.букви от A до Z малки лат.букви от a до z, цифри от 0 до 9 и следните спец. символи: . , / - _ < > ( * ) = [ ] ? ! ; : # ” ° ^

Маркираща сила: 3 степени, с възможност за индивидуална настройка на различните редове в един и същ детайл

Вид маркиране (осцилиращо): пневматично действие на иглата: непрекъсната линия, състояща се от точки, разположени близко една до друга.

Дълбочина на маркиране: от 0,02 до 0,4мм, в зависимост от обработвания материал

Честота на ходовете на иглата: Около 300Hz, в зависимост от вида на иглата, водача и маркирания материал.

Максимално ниво на шум при празен ход на дистанция 1 м: около 78 db(A)

Автоматична компенсация на неравности в повърхността на материала: до 3 мм (опция до 5 мм)

Резолюция на стъпковия мотор: 0,05 мм за особено високо качество на маркиране

Работна температура: от 0 до 50°C

Максимална височина на детайла ( без основа и без да е премествана маркиращата глава): 300 мм

Необходима площ за разполагане на машината: 342 х 515 мм

Площ на работната маса: 280 х 290 мм