Kъм списъка

Markator MV5 VU4 SPRINT

Тази система има същите характеристики, като на MV5 VU4. Поради други моторни характеристики, могат да бъдат постигнати по-кратки времена за маркиране: приблизително 2 - 3 секунди за 10 символа при 3 - 4 мм височина.

Свали брошура

-   Работна площ (х/у) 80 х 50мм
-   Опцията sprint намалява времето за маркиране. Около 2-3 сек за 10 символа при височина на символа 3-4 мм
-   Разширяване на централния блок със sprint устройство
-   Напълно подготвена за интегриране маркираща система
-   Лесно интегриране в производствени и монтажни линии
-   Интелигентно регулиране дълбочината на маркировката
-   Функционира в произволна позиция
-   Гарантирана прецизност при маркиране на серии, подсигурена от висококачествен линеен водач съчетан със сачмени лагери
-   Подходяща за маркиране на матрични данни
-   Без необходимост от поддръжка на механика и инструменти
-   Защитно покритие срещу сажди

Площ на маркиране (x/y):

80 x 50 mm (MV5 VU4 SPRINT )
160 x 50 mm (MV5 VU5 SPRINT )
80 x 100 mm (MV5 VU6 SPRINT )
160 x 100 mm (MV5 VU7 SPRINT )

Скорост на маркиране: до 10 знака/3-4 секунди (3-4 mm восочина на знаците)

Допустима височина на символите: 1,0 до 49,9 mm, плавно регулиране през 1/10

Шрифтове: стандартни, отговарят на DIN 1451, (други шрифтове са достъпни опционално)

Посока на маркиране: Всякаква от 0° до 359°

Допустими символи : Малки и големи букви от A до Z (А до Я), цифри от 0 до 9, различни пунктуационни знаци

Регулиране на силата: Плавно настройване чрез регулатор на налягането

Резолюция на стъпковия мотор : 0,0125 мм за особено високо качество на маркиране