Kъм списъка

Markator FlyMarker® NetMarker

Компактната, настолна електро-пневматична иглонабивна система NetMarker® е подходяща за ефективно, трайно и прецизно маркиране на всички видове детайли. Могат да бъдат маркирани дори тънки, кухи и леко огънати детайли. NetMarker® осигурява висока скорост на маркиране при изключително високо качество и то на съвсем достъпна цена.

Свали брошура от тук, тук и тук.

- Иновативна настолна маркираща система с ЦПУ, мрежово съвместима
- Работна площ (х/у) 100х100мм
- Атрактивно съотношение цена/производителност
- Системната програма е с ясен дизайн и лесна за използване от оператор
- След инсталиране на софтуера пълна готовност за експлоатация
- Работа в мрежа чрез Ethernet връзка
- Предварителен преглед на маркирането, промяна на текста и разположението му
- Точно позициониране на иглата по оси х и у чрез удобен прозорец
- Без необходимост от поддръжка

Площ на маркиране (x/y): 100 x 100 мм
Скорост на маркиране: до 2 символа / секунда
Допустима височина на символите: от 2,0 до 99,9 мм, последователно регулирано със стъпка 1/10
Шрифтове: стандартни, отговарят на DIN 1451, (други шрифтове са достъпни опционално)
Посока на маркиране: произволна от 0 до 359°
Позиция на маркиране: подравняване вляво, вдясно, центриране, зададена област
Допустими символи: големи кир/лат.букви от A до Z малки кир/лат.букви от a до z, цифри от 0 до 9 и следните спец. символи: . , / - _ < > ( * ) = [ ] ? ! ; : # ” ° ^
Маркираща сила: предварително регулируема
Вид маркиране (осцилиращо): за пневматично действие на иглата: непрекъсната линия, състояща се от точки, разположени близко една до друга.
Дълбочина на маркиране: от 0,2 до 0,25мм, в зависимост от обработвания материал
Максимално ниво на шум при празен ход на 1 м: около 78 db(A)
Автоматична компенсацияна повърхнината: според условията – макс. до 5 мм
Резолюция на стъпковия мотор: 0,05 мм за особено високо качество на маркиране
Външна работна температура: от 0 до 50°C