Kъм списъка

BOFA PrintPRO 500 iQ

PrintPRO 500 iQ е система от  среден до висок клас за отвеждане и филтриране на димните газове. Комбинира екстремно голям филтърен капацитет с висок дебит и налягане на въздушния поток. Системата е подходяща за проложения с тежки натоварвания, където се генерират големи количества частици и газообразни органични съединения.

Производителността, допълнително е повишена чрез внедряването на няколко нови функции, включително новата iQ операционна система, превръщайки PrintPRO 500 iQ в една от най-модерните системи на пазара.

Патентованата от BOFA операционна система  iQ е получила световно признание за способността да максимизира производителността и гарантира непрекъснатостта на производствения процес.

Свалете брошура

 • iQ операционна система
 • Филтриращи елементи с дълъг живот и ниски експлоатационни разходи
 • Високи нива на дебит и налягане на въздушния поток
 • Система за автоматичен контрол на дебита
 • Независим контрол на състоянието на филтъра, дисплей и предупредителни сигнали
 • Вградена система за шумопотискане
 • Reverse Flow технология за обратно движение на въздушния поток
 • DeepPleat DUO първичен филтър
 • Комбиниран HEPA/Gas филтър, включващ модерна технология с активен въглен (ACF)
 • Следене в реално време дебита на въздушния поток
 • Висок контраст на дисплея
 • ‘Run safe’ функция (филтрите трябва да бъдат монтирани правилно, за да работи устройството).
 • Дистанционно отчитане на данните през USB
 • Комуникационен интерфейс
 • Интегриран компресор
 • VOC сензор (летливи органични съединения)
 • Дистанционно стоп / старт  управление
 • Сигнал за смяна на филтъра / системна грешка
 • Smart Filter технология