Kъм списъка

BOFA PrintPRO 1200 DS

PrintPRO 1200 DS е система за екстракция и филтриране, специално разработена за сублимационни принтери. Машината и оборудвана с хидрофобен HEPA филтър, като допълнителна опция се предлага и газов филтър, ако приложението го изисква.

Свалете брошура

  • Хидрофобен HEPA филтър
  • Вентилатори с висок дебит и налягане
  • Филтриращи елементи с дълъг живот и ниски експлоатационни разходи
  • Система за автоматичен контрол на дебита
  • Система за автоматично отвеждане на течности
  • Контейнер за събиране на течности
  • VOC сензор (летливи органични съединения)
  • Дистанционно стоп / старт  управление
  • Сигнал за смяна на филтъра / системна грешка